Z důvodu nasazení ryb je hájený rybník Babínek (R2) do neděle 11.06.2023. 

Výbor MO