Ve čtvrtek 18. února 2021 zemřel ve věku 78 let Josef Košťák z Rožďalovic, dlouholetý funkcionář rybářské organizace Rožďalovice.
Rybářem se stal v roce 1979. Jíž v roce 1981 je zvolen jako člen výboru rybářské organizace a zastává funkci referent pro práci s mládeží.
O tři roky později 3. března 1984 je členskou schůzí zvolen jako předseda rybářské organizace. Tuto funkci vykonával do roku 1998.
V dalších letech, až do roku 2014 zastával funkci místopředsedy. V poslední době i přes pokročilý věk pracoval jako člen výboru. Jeho návrhy a připomínky k činnosti rybářské organizace měly vždy váhu a respekt.
Děkujeme Ti za vše.
                                             
Kategorie: Novinky